Давс олборлох эдийн засгийн нөлөөлөл

 • Хариуцлагатай уул уурхай

  2019-3-18 · - Байгаль орчны тогтвортой байдлыг эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн шударга ёстой зэрэгцүүлэн хөгжүүлснээр – Eggert 2006. (Илүү дэлгэрэнгүйг: Carsten Drebenstedt. 2014. The Responsible Mining Concept – Contributions on the Interface between

 • Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад …

  2016-6-9 · М.Бахмани-Оскоое (1991)11, Ж.Лав (1994)12 нар эдийн засгийн өсөлтөд гадаад худалдааны үзүүлэх сулхан нөлөөг тогтоосноор экспортоос үүдэлтэй эдийн засгийн өсөлтийн онолд эргэлзсэн байхад Е.Гартей ...

 • Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад …

  2016-6-9 · М.Бахмани-Оскоое (1991)11, Ж.Лав (1994)12 нар эдийн засгийн өсөлтөд гадаад худалдааны үзүүлэх сулхан нөлөөг тогтоосноор экспортоос үүдэлтэй эдийн засгийн …

 • А.Дэмбэрэл ҮСХ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 8 Уул уурхайн салбарт дотоодын улс төр болон гадаад эдийн засгийн нөлөөлөл өндөр байгаагаас эдийн засагт үзүүлэх …

 • Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах төсөл хэрэгжүүлэх хувилбаруудын техник, технологийн боломж, эдийн засгийн үр ашгийг тооцоходоо Аашигт малтмалын …

 • ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

  2019-6-21 · ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт эдийн засгийн аюулгүй байдлыг "Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн ...

 • ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ...

  2021-2-2 · эдийн засгийн уналтын нөлөөлөл үргэлжилж буйн улмаас ОҮИТБС-ын хувьд ихээхэн түвэгтэй нөхцөл байдлыг үүсгээд байна. Хараат бус нэгтгэгч (аудитор) нь …

 • Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх ...

  2019-4-24 · Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг/ЗАНДБН/-ийн эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 6,3 хувьтай байсан бол 2019-2020 онуудад 6 хувь болж бага зэрэг саарах төлөв байгаа нь гадаад эрсдэл болон БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт аажим …

 • 090. Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүрээлэн буй ...

  090. Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл 090. Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл 091. …

 • Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Ашигт малтмал олборлох, боловсруулах явцад үүсэх хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, экологийн хохирол тооцох аргачлал …

 • Мексикийн эдийн засаг: Баримт, боломж, сорилтууд

  Мексикийн эдийн засгийн баримт, боломж, сорилтууд. Бага зэрэг Мексикчүүд Дэд Верерээс Америк руу цагаачилдаг. Мексик улс нь зах зээлд хүндээр тусч байгаа хүнд …

 • УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

  2018-8-8 · нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл. 38 8. Монгол Улсын Уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл олгох эрх зүйн зохицуулалт. 42 ... UNECE/НҮБЕЭЗК НҮБ-ын Европ дахь эдийн засгийн комисс WB/ДБ Дэлхийн Банк WWF/ДБХС ...

 • Баялгийн хараалын эдийн засгийн бус үр дагавар

  Баялгийн хараалын эдийн засгийн бус үр дагавар. Байгалийн баялаг ихтэй орнуудын зарим нь баялагтаа тулгуурлан хөгжлийн өндөр түвшинд хүрч чадсан байхад зарим орон …

 • УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ...

  2016-5-30 · Тэдгээр материаллаг талууд нь байгууллагын эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн эсвэл сонирхлын бүлгүүдийн шийдвэр гаргалт, үнэлгээнд нөлөөлөх гол нөлөөлөл …

 • Lects9

  2014-5-9 · Lects9 1. S.EG101 С.Сэлэнгэ Лекц №9 2. Хураангуй: Экологийн онол, арга зүйн зарчмыг үндэс болгож байгалийн баялгийг хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй ашиглах экологи-эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээний өнөөгийн зарчмыг ...

 • Гар аргаар алт олборлох нийгэмлэгийн ...

  Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн нөлөөлөл, орлогын бууралт, вирусын халдвар авахаас эмээх байдал нь эмэгтэйчүүдийн бие бялдар, сэтгэцийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлсөөр байх болно.

 • Эдийн засгийн аюулгүй байдал

  2019-7-1 · Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт эдийн засгийн аюулгүй байдлыг "Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн ...

 • 200810 Эдийн засгийн аюулгүй байдал_1212.pdf

  Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хүндрэл, уул, уурхай олборлох салбарын түүхий эдийн үнийн тасралтгүй уналт болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт зэргээс шалтгаалан 2012-2016 онуудад эдийн засгийн өсөлт 12.3-1.2 хувь ...

 • МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ ИЙН ...

  2018-8-16 · ажиллагаа, аюулгүй байдалд учирч болзошгүй аюул, эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт) нийгмийн нөлөөлөл болон бүс нутгийн соѐлын өв аюулд өртөх зэрэг сөрөг нөлөөлөл (Хавсралт 1-ийг харна уу).

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 309 дүгээр тогтоолоор баталсан "Ашигт малтмал олборлох ажлыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл, хохирол багатай явуулах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх, нөгөө талаас байгаль орчны асуудлаар ...

 • "ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ"-ИЙН ...

  2018-12-20 · эдийн засгийн өсөлтийн үндсэн багана гэж үздэг. Гэхдээ энэ салбарын хѳгжил дэвшил, тэлэлт нь байгаль орчны менежмент, нийгмийн нөлөөлөл болон үр ашиг хуваах

 • Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх ...

  2019-4-24 · Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг/ЗАНДБН/-ийн эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 6,3 хувьтай байсан бол 2019-2020 онуудад 6 хувь болж бага зэрэг саарах төлөв байгаа нь …

 • КОВИД-19 | Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд хэрхэн ...

  2021-9-1 · Хуваалцах Жиргэх. Коронавирус Монгол Улсын өнөөгийн эдийн засгийн төлөв байдал, тоон үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлж буйг Үндэсний статистикийн хорооноос танилцуулж байна. 2020 оны эхний хоёр ...

 • МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ ...

  2020-3-18 · МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ. Түлхүүр үг: эдийн засгийн бодлого, микро эдийн засаг, макро эдийн засаг, үнийн өсөлт, ажилгүйдэл, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт, үндэсний ...

 • Нэр томьёны тайлбар

  2020-2-13 · Техник эдийн засгийн урьдчилсан нэлгээ - Олборлох аргаа сонгосон ашигт малтмалын тєслийн эдийн засгийн vр ашгийг тогтоох зорилгоор явуулдаг нарийвчилсан судалгаа

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 309 дүгээр тогтоолоор баталсан "Ашигт малтмал олборлох ажлыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл, хохирол багатай явуулах …

 • СТАТИСТИК: Эдийн засгийн голлох таван салбарын ...

  Үндэсний статистикийн хорооноос Монгол Улсын эдийн засгийн голлох таван салбарын үзүүлэлтүүдийг сүүлийн таван сарын байдлаар мэдээллээ. Гэрэл …

 • 064. Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ...

  064. Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл. томруулж харах. Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл. Орчин үед хүрээлэн буй орчны төлөв байдалд аж ахуйн үйл ажиллагаа, ялангуяа аж үйлдвэр их ...

 • МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ БҮТЦИЙН ...

  2020-4-9 · Харин 1990 онд зах зээлийн эдийн засагт шилжиж эхэлсний дараа нэгээс хоёр жилийн дотор Монгол улс аж үйлдвэрийн (боловсруулах) бүтээмжийн 90 хувийн чадамжаа алдаж эдийн засгийн уналтанд орсон төдийгүй, эдийн засгийн ...

 • КОРПОРАЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

  2014-2-20 · хүдэр, Мексикт давс олборлох зэрэг хөрөнгө оруулалт, ... тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулахын сацуу эдийн засгийн үнэ цэнэ төдийгүй нийгмийн үнэ цэнэ, ...

 • Ассошейтэд Пресс: Монголчууд эдийн засгийн ...

  2021-9-12 · Далайд гарцгүй улсын хувьд эдийн засгийн гол тулгуур нь уул уурхай, олборлох үйлдвэр. Асар их баялгаа хөрсөн доороо нуусан ч дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн үнэ савламагц нөлөөлөл нь дэндүү хүнд туссаар өдийтэй ...

Зохиогчийн эрх © . AMC БУТЛУУР Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Сайтын газрын зураг

gotop